Chính sách đổi trả

 Quy trình và thủ tục quý khách đổi trả hàng:

Hiện tại điện máy minh châu, không hỗ trợ đổi trả sản phẩm dưới bất cứ hình thức nào

Và điện máy minh châu, cũng không hoàn tiền theo bất cứ hình thức nào